×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1168

Αναρωτιέστε ποιο είναι το επαγγελματικό μέλλον του Οικονομολόγου στην Ελλάδα;

Αντικείμενο του οικονομικού επαγγέλματος είναι ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τους περιορισμένους παραγωγικούς και φυσικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ολοένα και περισσότερες ανάγκες των μελών τους. Ως εκ τούτου, το επάγγελμα του οικονομολόγου κατέχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς στόχος του είναι να παρουσιάσει ιδέες και τρόπους επίλυσης όχι μόνο οικονομικών αλλά και κοινωνικών προβλημάτων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των κοινωνιών.

Το οικονομικό επάγγελμα, ωστόσο, δεν μπορούσε παρά να πληγεί από την κρίση, όπως συνέβη και με όλα τα υπόλοιπα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες καλείται να πραγματοποιήσει η ελληνική οικονομία, προκειμένου να μετασχηματίσει το οικονομικό της μοντέλο σε βιώσιμο, αειφόρο και εύρωστο, επηρεάζουν άμεσα τις προοπτικές του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Σε μελέτη που διεξήγαγε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εντοπίζονται οι ειδικότητες του οικονομικού επαγγέλματος, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη τα επόμενα έτη στο πλαίσιο των μεταβολών που συντελούνται στην ελληνική οικονομία.

Από τη μελέτη, καταρχάς, προκύπτει ότι οι μεταβολές στον αριθμό των απασχολουμένων σε οικονομικά επαγγέλματα προηγούνται χρονικά των μεταβολών στο ΑΕΠ αλλά και των μεταβολών στη γενικότερη απασχόληση. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα συνάγεται ότι, όταν εντείνονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει ανάπτυξη σε μια οικονομία, αυξάνεται και η απασχόληση για τους οικονομολόγους. Αντίστροφα, όταν οι προσδοκίες για το προϊόν μιας οικονομίας είναι αρνητικές, μειώνεται η απασχόληση των εργαζομένων στο οικονομικό επάγγελμα.

Όσον αφορά στις ειδικότητες που θα παρουσιάζουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια, αυτές θα εξαρτηθούν από το νέο επιχειρηματικό τοπίο που θα διαμορφωθεί αλλά και από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η ζήτηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη για οικονομολόγους με πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι οποίοι ταυτόχρονα θα συνδυάζουν σπουδές από διαφορετικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα νομικοί, μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι ή άτομα με σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και παράλληλες σπουδές στα οικονομικά. Κρίσιμη δεξιότητα αποδεικνύεται και η εξοικείωση με την πληροφορική και συγκεκριμένα με εξειδικευμένα προγράμματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ειδικότητα, ενώ αυξημένη αναμένεται να είναι και η ζήτηση οικονομολόγων για τη στελέχωση θέσεων σε εταιρείες εξειδικευμένων λογιστών εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και στελεχών με ειδίκευση στην εύρεση χρηματοδότησης από ελληνικά και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη δημιουργία εργαλείων χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης εταιρικών σχημάτων και έργων. 

Οι ειδικότητες και ειδικεύσεις, οι οποίες προβλέπεται ότι θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τη μελέτη, παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

-          Στελέχη στο τουριστικό management και στη λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων

-          Εκτιμητές ακινήτων

-          Project managers

-          Ειδικοί αγροτικής οικονομίας και διαχειριστές αγροτικών συνεταιρισμών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων

-          Ειδικοί ενεργειακής οικονομίας και διαχειριστές ενεργειακών υποδομών

-          Ναυτιλιακά στελέχη, οικονομολόγοι και λογιστές με εξειδίκευση στη ναυτιλία

-          Ειδικοί διαχείρισης παραγωγής, logistics

-          Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση οικονομικών και φοροτεχνικών θεμάτων

-          Ασφαλιστές πανεπιστημιακού επιπέδου, δημιουργοί ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και περίθαλψης

-          Διαχειριστές κεφαλαίων

-          Αναλογιστές

-          Οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί αναλυτές

-          Ειδικοί συγχωνεύσεων εξαγορών

-          Αποτιμητές εταιρειών

-          Λογιστές-ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκκαθαριστές

-          Ειδικοί πιστοληπτικής ικανότητας

-          Ειδικοί διαχείρισης κινδύνου

-          Ειδικοί απεμπλοκής και αναχρηματοδότησης επιχειρήσεων, νοικοκυριών, φυσικών προσώπων

-          Ειδικοί marketing

-          Κλαδικοί αναλυτές

-          Ειδικοί ανάπτυξης προϊόντων

-          Ειδικοί εύρεσης ή δημιουργίας νέων αγορών.

-----------------------------------------------------------------------------------

Νικολέτα Δανιηλοπούλου, ΜSc

Οικονομολόγος

πηγη: http://edujob.gr/node/186696

Ο ΣΕΒ έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με 87 επαγγέλματα, για τα οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας μέχρι το 2020.

 

Τα επαγγέλματα αυτά ανήκουν σε οκτώ επιχειρηματικούς τομείς: ενέργεια, τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, τρόφιμα, μέταλλα, δομικά προϊόντα, περιβάλλον, υγεία, εφοδιαστική αλυσίδα.

Επειδή θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι περιλαμβάνει καθένα από τα επαγγέλματα αυτά, προκειμένου να προσανατολιστεί σε επίπεδο σπουδών και επιλογής καριέρας, θα σας παρουσιάσουμε μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου κάθε επαγγέλματος, αρχίζοντας από τον τομέα της Ενέργειας.

 

Τομέας της Ενέργειας

Ενεργειακός μελετητής

Ο ενεργειακός μελετητής συντάσσει μελέτες που έχουν ως στόχο τον εντοπισμό, την ανάλυση και την προώθηση μη κοστοβόρων λύσεων, προκειμένου να βελτιωθούν συστήματα που φανερώνονται ανεπαρκή ή κοστοβόρα. Στόχος είναι η αύξηση της αξιοπιστίας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας της συνολικής εγκατάστασης. Ο ενεργειακός μελετητής κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο υπεύθυνος των εγκαταστάσεων να λάβει τις σωστές αποφάσεις.

Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο ειδικός αυτός ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή, υδραυλική κτλ.). Μεταξύ των καθηκόντων του είναι να συντάσσει και να επιβλέπει την εκτέλεση σχετικών έργων, να καθορίζει το ποσοστό ενέργειας που μπορεί να παραχθεί, να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία κτλ.

Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο ειδικός των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, όπως συμμετρικά και ασύμμετρα σφάλματα (βραχυκυκλώματα), ροή φορτίου, υπολογισμός ρευμάτων και τάσεων, προστασία και αξιοπιστία συστημάτων, βελτιστοποίηση, κόστος κτλ.

Τεχνικός Αυτοματισμών

Ο τεχνικός αυτοματισμών έχει ως αντικείμενό του την αυτοματοποιημένη παραγωγή συνεχούς ή ασυνεχούς ροής, την οποία έχουν διάφορες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, τις εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, κλιματισμού κτλ., αλλά μπορεί να απασχοληθεί και σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενό τους την κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού.

Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν τμήμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή. Ο τεχνικός φωτοβολταϊκών συστημάτων σχεδιάζει και υλοποιεί την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. Επίσης ασχολείται και με την επισκευή και τη συντήρησή τους, αλλά επιλύει και τα όποια προβλήματα ανακύψουν τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών

Ο ειδικός αυτός ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής.

Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων

Ο ρόλος του συμβούλου ενεργειακών επενδύσεων είναι παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις δράσεις που είναι οι προσφορότερες για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Γενικά, οι ενεργειακές επενδύσεις αφορούν επενδύσεις σε συτήματα εξοικονόμησης ενέργειας, υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων με άλλα (π.χ. υγραέριο ή φυσικό αέριο), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ.

Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο ειδικός αυτός δίνει συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση ή και πρόληψη περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η ρύπανση, η τρύπα του όζοντος, η κλιματική αλλαγή, η αποδάσωση, η εξαφάνιση βιολογικών ειδών, η ερημοποίηση κτλ.

Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ο επαγγελματίας αυτός εστιάζει στην ανεύρεση τρόπων για τον περιορισμό της σπατάλης ενεργειακών αποθεμάτων.

Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων με βάση το κλίμα της περιοχής και τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αυτή προσφέρει. Στόχος του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η κάλυψη των ενεργειακών ζητημάτων του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.

Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα-Δίκτυα Aερίων

Ο ειδικός αυτός ασχολείται με τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων/δικτύων αερίων. Μεταξύ άλλων, λαμβάνει αποφάσεις για την παροχή των λήψεων, υπολογίζει τον τύπο τη σύνδεσης, επιλέγει τον τύπο των σωλήνων που είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο δίκτυο κτλ.

Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων

Ο τεχνικός αιολικών συστημάτων ασχολείται με τα συστήματα παράγουν ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ανέμου. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως άντληση νερού σε απομακρυσμένες περιοχές, φόρτιση μπαταριών, παροχή ηλεκτρισμού σε τόπους όπου δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κτλ.

Συνολικά, τα επαγγέλματα με προοπτική, κατά τον ΣΕΒ, είναι τα εξής:

Τομέας της Ενέργειας

 • Ενεργειακός Μελετητής

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Τεχνικός Αυτοματισμών

 • Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών

 • Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα-Δίκτυα Aερίων

 • Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων.

Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 • Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer]

 • Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer (Developer)]

 • Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network Planner]

 • Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών [Business Analyst]

 • Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master]

 • Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer]

 • Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect]

 • Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and Network Engineering Management]

 • Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων [Quality Assurance Manager]

 • Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων [ICT Security Manager]

 • Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer]

 • Ειδικός Εφαρμογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισμικού και στην Eγκατάσταση Υλικού [Test Specialist]

 • Yπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager]

 • Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager]

 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων [Database & Data Center Administrator]

 • Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/ Λειτουργίας Δικτύου [Business Information/Network Manager].

Τομέας των Τροφίμων

 • Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

 • Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων

 • Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων

 • Επιστήμονας R&D

 • Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας

 • Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος Προμηθειών Α' Υλών

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων

 • Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης.

Τομέας Δομικών Προϊόντων

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης Δομικών Προϊόντων

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας Δομικών Προϊόντων

 • Μηχανικός Κατασκευών με έμφαση στη Διαχείριση Ενέργειας

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Δομικών Προϊόντων

 • Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων (Green Marketing).

 • Αρχιτέκτονας Βιοκλιματικής Δόμησης

 • Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης Δομικών Προϊόντων

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Οικονομίας Δομικών Προϊόντων

Τομέας του Περιβάλλοντος

 • Ειδικός Αντιρρύπανσης

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων (βιομηχανικά κτλ)

 • Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιμου Νερού

 • Σύμβουλος Βιομηχανικής Συμβίωσης σε θέματα Περιβάλλοντος

 • Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος

 • Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση

 • Επαγγέλματα Εφαρμογών στον Τομέα του Περιβάλλοντος

 • Νομικός Περιβαλλοντικών Θεμάτων.

Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

 • Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager)

 • Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)

 • Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager)

 • Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator)

 • Υπεύθυνος Διανομής (Distribution Manager)

 • Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager)

 • Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager)

 • Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer)

 • Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης (Demand Planner)

 • Υπεύθυνος Αγορών/Προμηθειών (Purchasing / Procurement Manager)

 • Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator)

 • Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager).

Τομέας του Μετάλλου

 • Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης Προϊόντων Μετάλλου

 • Μηχανικός Εκμετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων

 • Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών

 • Τεχνίτης Κατασκευών Αλουμινίου

 • Γομωτής

 • Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

 • Εφαρμοστής, Τεχνίτης - Εφαρμοστής Μηχανημάτων

 • Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός - Ειδικός Αυτοματισμών

 • Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

 • Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων-Ηλεκτροσυγκολλητής- Οξυγονοκολλητής

 • Χειριστής Εργαλειομηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων.

Τομέας της Υγείας

 • Χημικός Μηχανικός ή Χημικός -στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών και  Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

 • Ιατρός Κλινικός Γενετιστής

 • Κλινικός Παθολόγoανατόμος (Clinical Pathologist)

 • Φαρμακοποιός- Φαρμακολόγος

 • Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (Ιατρικός έλεγχος- Αξιολόγηση) (Medical Auditor)

 • Μοριακός Βιολόγος

 • Κλινικός Φαρμακοποιός

 • Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής (Emergency Doctor-Acute Medicine)

 • Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων

 • Νοσηλευτής Γηριατρικής

 • Πληροφορικός της Υγείας (Health Informatics).

πηγή: http://edujob.gr/node/186584

Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι ένα πενταψήφιος αριθμός ή ακόμα και τετραψήφιος θα επηρεάσει τον τόπο και τον τρόπο ζωής σας για τα επόμενα 4 με 6 χρόνια και με έμμεσο τρόπο ακόμα και το υπόλοιπο της ζωής σας; Και όμως!

Τα μόρια που συγκεντρώσατε και οι επιλογές που κάνατε στο μηχανογραφικό σας δελτίο, σας «τοποθέτησαν» τελικά σε μια σχολή κάπου πιο κοντά ή πιο μακριά από το σπίτι σας, σας «αφαίρεσαν» τον τίτλο του μαθητή και σας πρόσφεραν τον τίτλο του φοιτητή!

 

Μια καινούρια ζωή ξεκινά για όλους εσάς, τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις! Περισσότερα από 70.000 παιδιά ξεκινούν αυτές τις μέρες, ο καθένας με το δικό του τρόπο, την φοιτητική του ζωή. Οι μισοί περίπου από αυτούς θα χρειαστεί να αλλάξουν και τόπο κατοικίας, οπότε γι’ αυτούς, αλλά και τους γονείς τους τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά απ’ ό,τι για τους υπόλοιπους..

Η φοιτητική ζωή είναι μια μεταβατική περίοδος και επηρεάζει όλη την οικογένεια, ιδιαίτερα όταν ο φοιτητής θα πρέπει να εγκατασταθεί σε άλλη πόλη. Όσο καλά «προετοιμασμένα» κι αν είναι τα μέλη της οικογένειας γι’ αυτόν τον αποχωρισμό και όσο κι αν ξέρουν τα θετικά στοιχεία που συνοδεύουν αυτή την μετακίνηση, δεν παύει να νιώθουν όλα μια ανησυχία για την καινούρια κατάσταση που θα πρέπει να διαχειριστούν. Και αυτή η ανησυχία για το «άγνωστο» που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι απολύτως φυσιολογική..

Οι γονείς ανησυχούν αν τα παιδιά τους θα τα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του να ζουν μόνα τους: αν θα τρέφονται σωστά, αν θα κοιμούνται αρκετές ώρες, αν θα τα βγάζουν πέρα με τα οικονομικά, αν θα καταφέρνουν με τα πρακτικά ζητήματα της διατήρησης ενός σπιτιού, κτλ. Η ανησυχία των γονέων για όλα αυτά τα ζητήματα είναι απολύτως λογική, όμως θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τα παιδιά τους, να μην επεμβαίνουν, να μην διαχειρίζονται εκείνοι για λογαριασμό των παιδιών τους τα προβλήματά τους και να μην τα φροντίζουν περισσότερο από όσο χρειάζονται. Αντίθετα, καλό θα είναι να κρατούν μια διακριτική στάση και να επεμβαίνουν μόνο όταν τα παιδιά τους το ζητούν. Έτσι, τα βοηθούν περισσότερο να ωριμάσουν, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να εξελιχθούν συναισθηματικά.

Τα παιδιά, από την άλλη πλευρά, ανησυχούν κι εκείνα για το «καινούριο» που καλούνται να ζήσουν. Τα συναισθήματα τους είναι ανάμικτα: ενθουσιασμός και μούδιασμα ταυτόχρονα.. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η αρχή θα είναι εύκολη.. Χρειάζεται να δώσουν λίγο χρόνο στον εαυτό τους για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να συνηθίσουν το νέο τόπο, να γνωρίσουν νέους φίλους και να «δικτυωθούν». Σε όλο αυτό το διάστημα, μπορούν να ζητούν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των δικών τους ανθρώπων (γονείς, αδέρφια, φίλοι κτλ), για τα πρακτικά και όχι μόνο ζητήματα, ώστε να γίνει πιο εύκολα η προσαρμογή.

Η πιο όμορφη περίοδος της ζωής τους έχει ήδη ξεκινήσει.

Νίκη Μπίγγου MSc
Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Πηγή: http://edujob.gr/node/186950

Οι απόφοιτοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών φαίνεται να έχουν ευνοϊκότερες προοπτικές απασχόλησης. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις  σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ανεργίας μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού που έχει επενδύσει σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (HumanResourcesinScience & Technology, HRST) και του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού (Non-HRST).

Στο Διάγραμμα 1, παρακάτω, απεικονίζεται το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ανεργίας στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, καθώς και εκτός των επιστημών αυτών. Παρατηρούμε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανεργία εκτός των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία παραμένει 2,5 τουλάχιστον φορές υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα ανεργίας όσων έχουν συμμετάσχει σε εκπαίδευση θετικής ή/και τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Διάγραμμα 1: Επίπεδα ανεργίας στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (HRST) και εκτός των επιστημών αυτών (Non-HRST) για τις ηλικίες 25-24 ετών στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δεκαετία 2003-2012.

Πηγή: Eurostat (hrst_st_nuneage)

Είναι εντυπωσιακό πως, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 2, η εκπαίδευση σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της ανεργίας, τόσο στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, όσο και στις ανερχόμενες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία!).

Διάγραμμα 2: Ποσοστό ανεργίας εκτός του τομέα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών σε σχέση με το επίπεδο ανεργίας στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (Non-HRST / HRST), για τις ηλικίες 25-35 ετών (μέσος όρος 2010-2012).

 

Πηγή: Eurostat (hrst_st_nuneage) 

Δυστυχώς, τα στοιχεία για την Ελλάδα επιβεβαιώνουν το εύρος της κρίσης που έχει καταστήσει εξίσου αρνητικές τις προοπτικές απασχόλησης για το σύνολο, σχεδόν, του εργατικού δυναμικού. Με το τέλος της κρίσης, όμως, οι προοπτικές των αποφοίτων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης αναμένεται να επιστρέψουν σε σαφώς καλύτερα επίπεδα, τουλάχιστον παρόμοια με αυτά που εμφάνισαν κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 (Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3: Επίπεδα ανεργίας στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (HRST) και εκτός των επιστημών αυτών (Non-HRST) για τις ηλικίες 25-24 ετών στην Ελλάδα, κατά τη δεκαετία 2003-2012.

 

Πηγή: Eurostat (hrst_st_nuneage)

Έως τότε όμως οι προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα παραμένουν ελκυστικές για το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

--------------------

Κώστας Στρατής, Υπ. Διδάκτορ ΕΚΠΑ, Ερευνητής Edujob

 

Αναδημοσίευση από το http://edujob.gr/node/186777
 • Τι θέλω να γίνω; Ποιο επάγγελμα φαίνεται ότι πρέπει να ακολουθήσω και ποιο φαίνεται ότι θα με ευχαριστούσε να ακολουθήσω;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα με βοηθήσουν στην ορθότερη δυνατή επαγγελματική επιλογή και ποια είναι τα δικά μου χαρακτηριστικά;
 • Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω; Θα μου εξασφαλίσει δυνατή παρουσία στην αγορά εργασίας;

 

Αυτά είναι τα ερωτήματα-κλειδί στα οποία ο έφηβος χρειάζεται απαντήσεις, προκειμένου να κάνει τις σωστές επαγγελματικές επιλογές.

Γονείς και Παιδιά χρειάζονται ένα ασφαλές εργαλείο που θα τους βοηθήσει να βρουν τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ένα εργαλείο που βοηθά το παιδί να οργανώσει το μηχανογραφικό του δελτίο και να κάνει τις επιλογές του κατανοώντας τις επαγγελματικές του κλίσεις.

H Edujob e-Μentoring με την Προσωπική Αναφορά Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει στο παιδί το εργαλείο που χρειάζεται.

 • Η υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται on line και διαρκεί περίπου πέντε εργάσιμες ημέρες.
 • Ο συμβουλευόμενος - μαθητής εισάγεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία έχει προσωπικό λογαριασμό και εξατομικευμένη υποστήριξη από Ψυχολόγο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Ο συμβουλευόμενος - μαθητής συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει επαγγελματικά ενδιαφέροντα.
 • Μετά το τέλος της διαδικασίας ο συμβουλευόμενος λαμβάνει έναν πλήρη προσωπικό οδηγό - Προσωπική Αναφορά Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η αναφορά περιλαμβάνει πλήρες επαγγελματικό προφίλ, αναλυτικές περιγραφές προτιμητέων επαγγελμάτων, επαγγέλματα με ζήτηση και σχολές σε Ελλάδα και Αγγλία που οδηγούν στα επαγγέλματα αυτά.

Ο Προσωπικός e-mentor καθοδηγεί το παιδί καθ’όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας, λύνοντας τις απορίες του παιδιού, απαντώντας στις ερωτήσεις σας και προτείνοντας τις πιο κατάλληλες επιλογές.

 -----------------------------

 

 

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κλειδί για τη ορθή επιλογή επαγγέλματος.

Το parentbook συνεργάζεται με την Edujob E-mentoring και εξασφάλισε για όλα τα μέλη του έκπτωση 30% σε όλες τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρει.

Στείλτε μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα "Edujob" και θα λάβετε την έκπτωση για την πιο σύγχρονη on line υπηρεσία που θα βοηθήσει το παιδί σας να κατανοήσει τα προσόντα και τις κλίσεις του.  


 

 

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (αρ. πρωτ. 115478/Γ2/21-08-2013 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2121) και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (αρ. πρωτ. 115480/Γ2/21-08-2013 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2121) τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται ως εξής:

 

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4

 

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής

 

2

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

2

Καλλιτεχνική Παιδεία

 

2

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία θα γίνεται κατά το πρότυπο των ερευνητικών εργασιών (project).

H αξιολόγηση των μαθημάτων Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές Πληροφορικής θα γίνεται γραπτώς.

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

 

 

(Α) Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο

Στην Α΄ Τάξη Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (09) μαθήματα κοινά για όλους, διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

3

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Θρησκευτικά

 

1

Ιστορία

 

1

 

Μαθηματικά2

 

Άλγεβρα

 

3

Γεωμετρία

 

1

 

Φυσικές Επιστήμες3

 

Φυσική

 

2

Χημεία

 

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

2

Φυσική Αγωγή

 

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

2

Ερευνητική Εργασία /project

 

2

       

 

 

 

ΙΙ. Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής

 

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Ώρες

Αρχές Μηχανολογίας

 

4

Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας

3

Τεχνικό Σχέδιο

 

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

2

 

 

 

 

Β) Κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας

Ώρες

Οργάνωση & Διοίκηση

 

4

Αρχές Λογιστικής

3

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

 

Γ) Κύκλος Επιλογής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ώρες

Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

 

5

Αρχές Λογιστικής

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

 

Δ) Κύκλος Επιλογής Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Ώρες

Ναυτική Τέχνη

2

Ναυτιλιακές Γνώσεις

2

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

 

2

Τεχνικό Σχέδιο

 

1

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

 1. 1.Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
 2. 2.Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
 3. 3.Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

 

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 111276/Γ2/08-10-2007 (Β΄ 2057) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 61173/Γ2/09-05-2008 (Β΄ 948), 28968/Γ2/13-03-2009 (Β΄ 603), 540/Γ2/05-01-2010 (Β΄ 46), 54122/Γ2/13-05-2010 (Β΄ 711) και 37596/Γ2/03-04-2012 (Β΄ 1131) Υ.Α. .

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

 

------------------------------

(Β) Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν τέσσερα (04) μαθήματα κοινά για όλους, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

 

 

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

3

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

 

1

 

Μαθηματικά2

 

Άλγεβρα

 

3

Γεωμετρία

 

1

 

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

 

2

Χημεία

 

1

       

 

 

 

 

ΙΙ. Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής

 

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Ώρες

Αρχές Μηχανολογίας

 

4

Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας

3

Τεχνικό Σχέδιο

 

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

2

 

 

 

 

 

Β) Κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας

Ώρες

Οργάνωση & Διοίκηση

 

4

Αρχές Λογιστικής

3

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

 

Γ) Κύκλος Επιλογής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ώρες

Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

 

5

Αρχές Λογιστικής

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

 

Δ) Κύκλος Επιλογής Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Ώρες

Ναυτική Τέχνη

2

Ναυτιλιακές Γνώσεις

2

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

 

2

Τεχνικό Σχέδιο

 

1

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

 

 

 1. 1.Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
 2. 2.Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
 3. 3.Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

 

Η με αρ. πρωτ. 73030/Γ2/30-06-2011 (Β΄ 1643) Υ.Α., όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2132 καταργείται.

Για τις Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 138011/Γ2/03-12-2007 (Β΄ 26/15-01-2008) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 61167/Γ2/09-05-2008 (Β΄ 948), 153620/Γ2/28-11-2008 (Β΄ 2503), 67988/Γ2/12-06-2009 (Β΄ 1253), 128763/Γ2/19-10-2009 (Β΄ 2294), 541/Γ2/05-01-2010 και 542/Γ2/05-01-2010 (Β΄ 46), 54122/Γ2/13-05-2010 (Β΄ 711), 61562/Γ2/31-05-2010 (Β΄ 764) και 37596/Γ2/03-04-2012 (Β΄ 1131) Υ.Α.

 

 

------------------------

Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου»

 

 

Οι συνηθέστεροι φόβοι στα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι εξής:

 

 • 7-8 ετών: Υπερφυσικά όντα, σκοτάδι, φόβοι προερχόμενοι από γεγονότα που βλέπει στην τηλεόραση, φοβάται να μείνει μόνο του, σωματική βλάβη.
 • 9-12 ετών: Εξετάσεις στο σχολείο, σχολική επίδοση, σωματική βλάβη, φόβοι σχετικά με την εξωτερική του εμφάνιση, θάνατος.

 

Όταν γινόμαστε γονείς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σημάδια που μας "λένε" ότι πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού για την υποστήριξη του παιδιού μας.

 

Στην περίπτωση του φόβου, επειδή οι φόβοι των παιδιών είναι φυσιολογικοί για ορισμένα στάδια ανάπτυξης και καθώς το παιδί μεγαλώνει τους ξεπερνά, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι μάλλον το παιδί μας χρειάζεται υποστήριξη από έναν ειδικό:

 • Το παιδί αδυνατεί να διαχειριστεί τους φόβους του, όπως αναμένεται καθώς μεγαλώνει.
 • Οι φόβοι επιμένουν παρά τις συστηματικές προσπάθειες και την υποστήριξη που οι γονείς προσφέρουν στο παιδί.
 • Οι φοβικές του αντιδράσεις σωματοποιούναι (π.χ. έχει ζαλάδες, τρέμει).
 • Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, η συμμετοχή του παιδιού στη σχολική ζωή ή σε καθημερινές δραστηριότητες της οικογένειας παρεμποδίζονται.

 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω είναι η περίπτωση που ένα παιδί έχει υπάρξει θύμα σχολικής βίας.

Τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το παιδί χρειάζεται τη βοήθεια ενός ειδικού και δεν αρκεί το γεγονός ότι οι γονείς και το σχολείο έχουν επιληφθεί της όλης κατάστασης και δεν επαναλαμβάνονται πλέον ανάλογες καταστάσεις είναι τα εξής:

 • Το παιδί κάθε φορά που βρίσκεται στην αυλή του σχολείου ή σε μια παιδική χαρά αισθάνεται άγχος και ταραχή, ακόμα και όταν επικρατεί φιλικό πνεύμα και σχετική ηρεμία. Αυτό σημαίνει ότι η αγωνία που λογικά ένιωθε στην αρχή, δεν υποχωρεί με το χρόνο, αλλά μάλλον ενισχύεται.

 

 • Το παιδί εμφανίζει πρόσθετα προβλήματα και μάλιστα σωματικής φύσεως (π.χ. εμφανίζει πονοκεφάλους και ζαλάδα κάθε φορά που πρόκειται να βγει από το σπίτι και να βρεθεί σε μια παρέα συνομιλήκων).

 

 • Η ζωή του παιδιού επηρεάζεται και ως προς άλλους τομείς της δραστηριότητάς του (π.χ. εγκαταλείπει σπορ και χόμπυ, γιατί ο φόβος του έχει επεκταθεί και σε αυτούς τους χώρους).

 

Ε.Τ. © parentbook

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ INSTAGRAM

PARENTBOOK.GR

Μια μοντέρνα οικογένεια βάφει τα στερεότυπα με το χρώμα που της ταιριάζει. 

Το parentbook.gr είναι μια ιστοσελίδα για όλες τις οικογένειες. Εκείνες που έχουν παιδί, εκείνες που βιώνουν εγκυμοσύνη, δεν έχουν παντρευτεί, εκείνες που δεν θα παντρευτούν ποτέ. Γονείς, singles, κατοικίδια, όλοι μια παρέα εδώ, επιλέγουμε το χρώμα που μας ταιριάζει…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. More details…