×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1168

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε οδηγίες σχετικά με την κάλυψη  των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με αυτές για την εύρυθμη λειτουργία των Ολοήμερων δημοτικών σχολείων όλης της χώρας, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, τοποθετούνται για την έναρξη του σχολικού έτους, κατά προτεραιότητα, ως εξής:

- Στο πρωινό πρόγραμμα ώστε να στελεχωθούν όλα τα πρωινά τμήματα.

- Στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, πλην των Ε.Α.Ε.Π., τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός.

 

Στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ,  το  ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει:

α)  με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70,

β)  με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών των μικρότερων τάξεων όσον αφορά το ολοήμερο πρόγραμμα. Προηγείται η δημιουργία και λειτουργία ολοήμερου τμήματος για τους μαθητές των Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξεων και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, δημιουργείται ολοήμερο τμήμα και για τις υπόλοιπες τάξεις.

Την εποπτεία – εφημερία του ολοήμερου έχει εκπαιδευτικός που διδάσκει στο/στα ολοήμερο/α τμήμα/τα συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Σε  ό,τι  αφορά το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, αυτό τηρείται χωρίς παρέκκλιση από όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.

 

Κάντε κλικ  για να διαβάσετε τι ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο προγραμματισμού των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων.

 

Κάντε κλικ για να διαβάσετε τι ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο προγραμματισμού των Δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ.

 

Επειδή τα ιατρικά δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και την Α΄Δημοτικού αντικαταστάθηκαν απο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, κάντε κλικ στο συνημμένο αρχείο και τυπώστε το.

Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται και για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Δ' και Ε Δημοτικού.

Μάθετε λεπτομέρειες για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Για να διαβάσετε το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) κάντε κλικ

 

 

Η Α΄ Τάξη των Γενικών Μουσικών Λυκείων είναι τάξη με μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας στην οποία διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους, ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων και εννέα (9) μαθήματα μουσικής παιδείας διάρκειας δεκατριών
ωρών (13) εβδομαδιαία.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Λυκείων που θα ισχύσει σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-14 έχει ως εξής:

 

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.
4. Η ερευνητική εργασία Project μπορεί να αναφέρεται τόσο σε θεματικές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και μουσικής παιδείας συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ατομικώνμουσικών οργάνων
5. Η «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει την Γραφή καθ΄υπαγόρευση –
Μουσική Ανάγνωση.

 

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2013-14 για την Α΄ τάξη
Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.


Για το σχολικό έτος 2013-14 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ του
Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-07-
2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24-07-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ. Β΄/6-
08-2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
1643/Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄
Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α΄ , Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων που θα ισχύσει σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-14 έχει ως εξής:

 

 

*Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί


** Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους )» του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν να δημιουργούνται διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων: οργανικά, φωνητικά και συνδυασμοί αυτών.

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2013-14 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-15 για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-16 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Τι ισχύει φέτος για τη Β' και τη Γ' Γυμνασίου.

Για το σχολικό έτος 2013-14 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γυμνασίου έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-07-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/24-07-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643 Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».


Για τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-07-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24-07-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 72137/Γ7/28.6.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643 Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναρωτιέστε ποιο είναι το επαγγελματικό μέλλον του Οικονομολόγου στην Ελλάδα;

Αντικείμενο του οικονομικού επαγγέλματος είναι ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τους περιορισμένους παραγωγικούς και φυσικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ολοένα και περισσότερες ανάγκες των μελών τους. Ως εκ τούτου, το επάγγελμα του οικονομολόγου κατέχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς στόχος του είναι να παρουσιάσει ιδέες και τρόπους επίλυσης όχι μόνο οικονομικών αλλά και κοινωνικών προβλημάτων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των κοινωνιών.

Το οικονομικό επάγγελμα, ωστόσο, δεν μπορούσε παρά να πληγεί από την κρίση, όπως συνέβη και με όλα τα υπόλοιπα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες καλείται να πραγματοποιήσει η ελληνική οικονομία, προκειμένου να μετασχηματίσει το οικονομικό της μοντέλο σε βιώσιμο, αειφόρο και εύρωστο, επηρεάζουν άμεσα τις προοπτικές του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Σε μελέτη που διεξήγαγε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εντοπίζονται οι ειδικότητες του οικονομικού επαγγέλματος, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη τα επόμενα έτη στο πλαίσιο των μεταβολών που συντελούνται στην ελληνική οικονομία.

Από τη μελέτη, καταρχάς, προκύπτει ότι οι μεταβολές στον αριθμό των απασχολουμένων σε οικονομικά επαγγέλματα προηγούνται χρονικά των μεταβολών στο ΑΕΠ αλλά και των μεταβολών στη γενικότερη απασχόληση. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα συνάγεται ότι, όταν εντείνονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει ανάπτυξη σε μια οικονομία, αυξάνεται και η απασχόληση για τους οικονομολόγους. Αντίστροφα, όταν οι προσδοκίες για το προϊόν μιας οικονομίας είναι αρνητικές, μειώνεται η απασχόληση των εργαζομένων στο οικονομικό επάγγελμα.

Όσον αφορά στις ειδικότητες που θα παρουσιάζουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια, αυτές θα εξαρτηθούν από το νέο επιχειρηματικό τοπίο που θα διαμορφωθεί αλλά και από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η ζήτηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη για οικονομολόγους με πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι οποίοι ταυτόχρονα θα συνδυάζουν σπουδές από διαφορετικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα νομικοί, μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι ή άτομα με σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και παράλληλες σπουδές στα οικονομικά. Κρίσιμη δεξιότητα αποδεικνύεται και η εξοικείωση με την πληροφορική και συγκεκριμένα με εξειδικευμένα προγράμματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ειδικότητα, ενώ αυξημένη αναμένεται να είναι και η ζήτηση οικονομολόγων για τη στελέχωση θέσεων σε εταιρείες εξειδικευμένων λογιστών εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και στελεχών με ειδίκευση στην εύρεση χρηματοδότησης από ελληνικά και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη δημιουργία εργαλείων χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης εταιρικών σχημάτων και έργων. 

Οι ειδικότητες και ειδικεύσεις, οι οποίες προβλέπεται ότι θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τη μελέτη, παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

-          Στελέχη στο τουριστικό management και στη λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων

-          Εκτιμητές ακινήτων

-          Project managers

-          Ειδικοί αγροτικής οικονομίας και διαχειριστές αγροτικών συνεταιρισμών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων

-          Ειδικοί ενεργειακής οικονομίας και διαχειριστές ενεργειακών υποδομών

-          Ναυτιλιακά στελέχη, οικονομολόγοι και λογιστές με εξειδίκευση στη ναυτιλία

-          Ειδικοί διαχείρισης παραγωγής, logistics

-          Ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση οικονομικών και φοροτεχνικών θεμάτων

-          Ασφαλιστές πανεπιστημιακού επιπέδου, δημιουργοί ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και περίθαλψης

-          Διαχειριστές κεφαλαίων

-          Αναλογιστές

-          Οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί αναλυτές

-          Ειδικοί συγχωνεύσεων εξαγορών

-          Αποτιμητές εταιρειών

-          Λογιστές-ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκκαθαριστές

-          Ειδικοί πιστοληπτικής ικανότητας

-          Ειδικοί διαχείρισης κινδύνου

-          Ειδικοί απεμπλοκής και αναχρηματοδότησης επιχειρήσεων, νοικοκυριών, φυσικών προσώπων

-          Ειδικοί marketing

-          Κλαδικοί αναλυτές

-          Ειδικοί ανάπτυξης προϊόντων

-          Ειδικοί εύρεσης ή δημιουργίας νέων αγορών.

-----------------------------------------------------------------------------------

Νικολέτα Δανιηλοπούλου, ΜSc

Οικονομολόγος

πηγη: http://edujob.gr/node/186696

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ INSTAGRAM

PARENTBOOK.GR

Μια μοντέρνα οικογένεια βάφει τα στερεότυπα με το χρώμα που της ταιριάζει. 

Το parentbook.gr είναι μια ιστοσελίδα για όλες τις οικογένειες. Εκείνες που έχουν παιδί, εκείνες που βιώνουν εγκυμοσύνη, δεν έχουν παντρευτεί, εκείνες που δεν θα παντρευτούν ποτέ. Γονείς, singles, κατοικίδια, όλοι μια παρέα εδώ, επιλέγουμε το χρώμα που μας ταιριάζει…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. More details…