Σήμερα έγινε ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία και διανεμήθηκαν τα σχολικά βιβλία στους μαθητές. 


Μιας και κάθε σχολική χρονιά είναι ένα νέο ξεκίνημα όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς, βρήκαμε το διδακτικό σχολικό ημερολόγιο για να το εκτυπώσετε.

Καλή αρχή! #πρώτημέραστοσχολείο

πηγή: stratari.gr

Το πλαίσιο λειτουργίας των γυμνασίων ενόψει της σχολικής χρονιάς που ξεκινάει σε λίγες ημέρες καθορίζει νέο προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Παιδείας

Οι αλλαγές σύμφωνα με αυτό συνοψίζονται ως εξής:

Α. Τα μαθήματα στο γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου. Αυτό διευκολύνεται από τον περιορισμό των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα για όλες τις τάξεις (από δώδεκα που όριζε το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τη Α΄, δεκατρία για τη Β΄ και δεκατέσσερα για τη Γ΄ τάξη). Αυτά είναι: α) η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), β) Μαθηματικά, γ) Φυσική, δ) Ιστορία.

Β. Προωθείται ακόμη ο χωρισμός του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα αντί σε τρίμηνα. Με τον χωρισμό σε τετράμηνα επέρχονται οι εξής αλλαγές στην προηγούμενη εικόνα: Αφενός τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα κάθε τετραμήνου μπορούν να διενεργηθούν με μεγαλύτερη άνεση, ένα ή δύο σε κάθε βδομάδα, αφού το χρήσιμο χρονικό διάστημα διπλασιάζεται (τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου έως 20 Ιανουαρίου και από τέλη Ιανουαρίου έως 31 Μαϊου). Αφετέρου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, ιδίως στο 1ο τετράμηνο, ώστε να γνωρίσουν καλά τους μαθητές και να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με την επίδοσή τους, αξιοποιώντας πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε τόσα γραπτά τεστ. Επίσης, στο 2ο τετράμηνο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν αντί ωριαίου διαγωνίσματος την ανάθεση μιας συνθετικής-δημιουργικής εργασίας. Σχεδιάζεται δε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των εργασιών στη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης.

Γ. Παράλληλα, η ενισχυτική εκπαίδευση στο γυμνάσιο επεκτείνεται και μετά τη λήξη του έτους με το εξής μέτρο: Σε όσους μαθητές δεν προαχθούν σε κάποιο μάθημα ή κάποια μαθήματα, το σχολείο θα τους προσφέρει εντατικά μαθήματα το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και στη συνέχεια θα εξετάζονται σε επαναληπτική εξέταση κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Δ. Σε πειραματικά και σε άλλα σχολεία αντιπροσωπευτικά των διαφόρων περιοχών και τύπων σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά η περιγραφική αξιολόγηση, η οποία προσφέρει ουσιαστική ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες και μπορεί να βελτιώσει πραγματικά τη διαδικασία μάθησης. Διευκρινίζεται ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα συνοδεύει σε αυτά τα σχολεία την αριθμητική αξιολόγηση.

Ε. Όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών, για όλα τα γνωστικά αντικείμενα γυμνασίου και λυκείου δημιουργήθηκαν στο ΙΕΠ επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΙΕΠ, σχολικοί σύμβουλοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση και επιλέχθηκαν για το έργο του εξορθολογισμού της ύλης.

ΣΤ. Το πρόγραμμα του γυμνασίου έχει ελαφρυνθεί κατά τρεις ώρες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, ενισχυτική διδασκαλία ή ομίλους ενδιαφερόντων. Με σχετική εγκύκλιο θα διευκρινισθεί με ποιον τρόπο θα αποφασίζεται η αξιοποίηση του διαθέσιμου τρίωρου για τις δράσεις που προαναφέρθηκαν. Επίσης αυτό το τρίωρο μπορεί να αξιοποιηθεί για συνεδριάσεις του συλλόγου των εκπαιδευτικών, για συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου τμήματος για τον σχεδιασμό κοινών δράσεων ή τη συζήτηση επί παιδαγωγικών/διδακτικών προβλημάτων, κ.τ.λ.

Ζ. Οι λεγόμενες Βιωματικές Δράσεις και οι Συνθετικές Εργασίες, που εντάχθηκαν πριν τρία χρόνια ως διακριτά γνωστικά αντικείμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τώρα εντάσσονται ως τρόπος εργασίας, ως μέθοδος, στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Ειδικότερα:

α) Οι βιωματικές δραστηριότητες που προβλέπονταν στη «Σχολική και Κοινωνική ζωή», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το νέο τους σχολείο και τους νέους συμμαθητές, εντάσσονται στη Γλωσσική Διδασκαλία της Α΄ τάξης, καθώς οι δύο πρώτες ενότητες του σχετικού σχολικού βιβλίου στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο. Οι πρώτες διδακτικές ώρες του μαθήματος θα αφιερωθούν στο ξεπέρασμα των ανησυχιών που προκαλεί ο άγνωστος χώρος και τα άγνωστα πρόσωπα και στη σταδιακή ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, στην κοινότητα του νέου τμήματος.

β) Οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β΄ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ΄ τάξης. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες.

Η. Θεσπίστηκε ήδη για τη Γ΄ τάξη του γυμνασίου η «Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Σε συνεννόηση με κάθε σχολική μονάδα οι υπεύθυνοι του οικείου ΚΕ.ΣΥ.Π. θα προγραμματίσουν και θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας αφενός μια αναλυτική ενημέρωση για τις εναλλακτικές επιλογές εκπαίδευσης που προσφέρονται μετά το γυμνάσιο αφετέρου σχετικές βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης κάθε σχολικής μονάδας.

 

πηγή:koutipandoras.gr

Ψηλά στην ατζέντα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα βρεθεί από την ερχόμενη εβδομάδα το ζήτημα της αλλαγής του μαθήματος των Θρησκευτικών, ενώ υπ’ όψιν θα ληφθούν και οι συζητήσεις που έγιναν χθες αργά το βράδυ στο δείπνο μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με κύκλους της Εκκλησίας, δεν θα υπάρξει κάποια επίσημη θέση μέχρι το υπουργείο Παιδείας να εκδώσει τα νέα προγράμματα σπουδών. Ο Νίκος Φίλης, ο οποίος παρευρέθη στο δείπνο, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι με το άνοιγμα των σχολείων σε λίγες μέρες θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα των Θρησκευτικών, «μάθημα γνώσης των θρησκειών και βεβαίως της Ορθοδοξίας και όχι ομολογιακό, κατηχητικό».

Από τους δύο τελευταίους χαρακτηρισμούς ξεκινάει το ρήγμα των θέσεων μεταξύ Εκκλησίας και υπουργείου Παιδείας, το οποίο βαθαίνει και λόγω άλλων αντιθέσεων. Τον περασμένο Ιούνιο, η ΔΙΣ σε ανακοίνωσή της κατηγόρησε τον κ. Φίλη για παραπλάνηση του ελληνικού λαού. «Εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το μάθημα των Θρησκευτικών κατηχητικό ή ομολογιακό, χαρακτηρισμοί που έχουν απορριφθεί από ειδικές επιτροπές και επιστήμονες που ασχολούνται με τη διδακτική του μαθήματος. Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει ότι το ισχύον πρόγραμμα των Θρησκευτικών έχει γνωσιολογικό, πολιτιστικό και θρησκειολογικό χαρακτήρα», σημειώθηκε σε ανακοίνωσή της.

Η εισήγηση του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου ενώπιον της Ιεραρχίας για το μάθημα των Θρησκευτικών τον περασμένο Μάρτιο έκανε λόγο για διατήρηση του εν λόγω προγράμματος με μερικές βελτιώσεις ανά βιβλίο όπου θα εμπεριέχονται μερικά κεφάλαια θρησκειολογικά με προτεραιότητα στην ορθόδοξη παράδοση. Σύμφωνα με συμμετέχοντες στην κοινή συνεδρίαση ΔΙΣ και θεολόγων, ήταν κοινά αποδεκτό ότι θα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση βιβλίων και επιπρόσθετη παρουσίαση κάποιων ενοτήτων, όχι όμως και αναμόρφωση του μαθήματος στο σύνολό του.

Διαβάστε ακόμη: ΑΕΙ: Σχέδιο Κατάργησης Των Εισαγωγικών

Γι’ αυτό άλλωστε και μερίδα θεολόγων χαρακτηρίζει «μονόλογο» το διάλογο του υπουργείου Παιδείας. «Το μόνο που επιδίωκε η ηγεσία είναι η επικύρωση των ήδη ειλημμένων αποφάσεων», σημειώνουν. Το νέο πρόγραμμα Θρησκευτικών προβλέπει στροφή σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών, ακόμα και της τέχνης. Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να ξεκινήσει μια εκσυγχρονιστική πολιτική διαπαιδαγώγησης στα σχολεία με αποκλειστικότητα μόνο στο μάθημα των Θρησκευτικών προκαλεί πολλά ερωτήματα σε θεολόγους, όμως πηγές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σημειώνουν στον «Ε.Τ.» ότι απλά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών ήταν έτοιμα πιο γρήγορα, σε αντίθεση με άλλα μαθήματα, για τα οποία συνεχίζονται οι αναθεωρήσεις.

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Πηγή: eleftherostypos.gr

Σενάριο «ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ» μελετά το υπουργείο Παιδείας σε μια προσπάθεια αναζήτησης μέτρων που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική αποδοχή μπροστά σε ένα δύσκολο φθινοπωρινό ξεκίνημα, με την κοινωνική δυσαρέσκεια έκδηλη.
Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας που γνωρίζει τον χώρο έχει αναπτύξει μάλιστα σε βάθος το πλάνο που θα δώσει την ώθηση που χρειάζεται η κυβέρνηση. Με «όχημα» λοιπόν την Παιδεία, η δημιουργία εντυπώσεων είναι κάτι που μπορεί να σχεδιαστεί εύκολα, όχι όμως ανέξοδα.

Το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ αποτελεί μια ιδέα που «στοιχειώνει» τις σκέψεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, καθώς αποτελεί ένα σχέδιο τον λογαριασμό του οποίου θα «πληρώσουν» οι επόμενες κυβερνήσεις.

Η εξαγγελία αυτή, όποτε γίνει, θα εφαρμοστεί ύστερα από τρία χρόνια, οπότε θα αποτελέσει σε πρώτη φάση απλώς ένα πεδίο δημιουργίας θετικών εντυπώσεων, αντίστοιχο με εκείνο των υποσχέσεων για αποχώρηση της χώρας μας από τις μνημονιακές πολιτικές.

Επ' αυτού αναζητούνται αυτή την περίοδο στο κτίριο του Αμαρουσίου οικονομικοτεχνικές μελέτες που θα βοηθήσουν το σχέδιο να... πατήσει στη γη. «Πρόκειται για θέμα για το οποίο θα αποφασίσει ο υπουργός Παιδείας, ωστόσο βρίσκεται συνέχεια στις συζητήσεις μας» λέει σχετικά στο «Βήμα» η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας κυρία Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Γιάννης Παντής, από την άλλη, επισημαίνει ότι «προτεραιότητα τώρα είναι να αποφασίσουμε τι σχολείο θέλουμε».

Με το βλέμμα στις κάλπες
Οι επιλογές της κυβέρνησης πάντως γίνονται και επί τη βάσει στενών κομματικών επιδιώξεων..

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ρύθμιση για τα ιδιωτικά σχολεία, η οποία χωρίς καμία αλλαγή επανακατατέθηκε στη Βουλή μες στο κατακαλόκαιρο, καθώς είχε αποσυρθεί την άνοιξη από το νομοσχέδιο για την έρευνα μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που αντιμετώπισε από σχολάρχες, πολίτες και πολιτικούς.

«Με την τακτική που κινείται η κυβέρνηση στον χειρισμό τέτοιων θεμάτων τίποτα δεν αποκλείεται» έλεγε στο «Βήμα» παράγοντας από τον χώρο της εκπαίδευσης.

«Είτε δεν θα υπάρχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί τον Σεπτέμβριο - αν και όλο το βάρος έχει πέσει εκεί τώρα - και θα χρειαστεί μια κίνηση για να μεταστρέψει το θέμα της συζήτησης είτε αργότερα το φθινόπωρο θα γίνει η εξαγγελία αλλά είναι άγνωστο πότε και πώς θα εφαρμοστεί» συμπλήρωσε.

Δεν έχει διαρρεύσει αν έχει συσταθεί επιτροπή που θα επεξεργαστεί το ζήτημα, αλλά η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια έχει πολλές «τεχνικές δυσκολίες».

Θα ισχύσει για όλους, θα τεθεί κάποιο όριο, εν είδει «κόφτη», μέσω της βαθμολογίας, θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των επιτροπών διαλόγου; Ουσιαστικά θα κρατήσουν επί τουλάχιστον τρία χρόνια σε μια ιδιότυπη «ομηρεία» τους μαθητές που θα ψηφίζουν για πρώτη φορά και τους γονείς τους οι οποίοι υποτίθεται ότι θα γλιτώσουν ό,τι θα έδιναν σε μια τόσο δύσκολη εποχή για ιδιαίτερα και φροντιστήρια.

«Ελευθέρας» στα... χαμηλά
Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ δεν αφορά τις σχολές πρώτης ζήτησης, που αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την εισαγωγή στα προγράμματά τους, όπως και σήμερα, μόνο των αρίστων.

Το σχέδιο για «άνοιγμα» των σχολών αφορά σε πρώτη φάση τα τμήματα χαμηλής ζήτησης και μειωμένου ενδιαφέροντος στα οποία θα μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου.

Αυτά τα τμήματα αποτελούν σήμερα το 57,4% στην ανώτατη εκπαίδευση, άρα σταδιακά και... ανέξοδα μπορεί να προχωρήσει η ελεύθερη πρόσβαση στα μισά τμήματα των πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Βέβαιο θεωρείται ότι από την επόμενη χρονιά αναμένεται η έξοδος από το μηχανογραφικό δελτίο περίπου 100 τμημάτων χαμηλού ενδιαφέροντος ή τμημάτων που έχουν παραδοσιακά κενές θέσεις, στα οποία όποιος θέλει θα μπορεί να εγγραφεί χωρίς εξετάσεις (περίπου το 10% των τμημάτων).

Επίσης πιθανότατο είναι να υιοθετηθεί η πρόταση Λιάκου που προβλέπει συντελεστή προτεραιότητας για την πρόσβαση σε ένα τμήμα - θα εξαρτάται από τον αριθμό των επιλογών.

Οσο λιγότερες είναι οι επιλογές τόσο ισχυρότερος ο συντελεστής επιλογής.

Αλλωστε σήμερα ένας υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως και 70 διαφορετικά τμήματα στο μηχανογραφικό του. Για τις περίπου 70.000 θέσεις που δίνονται ετησίως σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από το υπουργείο Παιδείας κατατίθενται περίπου 2,5 εκατ. αιτήματα δηλώσεων για την επιλογή των τμημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε πρυτάνεις των ΑΕΙ, η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ είναι συνάρτηση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος και του προγράμματος σπουδών του πρώτου έτους κάθε τμήματος. Δηλαδή, χρειάζεται... πολλή δουλειά.

Τα παραπάνω πάντως αναμένεται να μειώσουν τη δυσαρέσκεια από το δεύτερο μεγάλο «βήμα» στον χώρο των ΑΕΙ, που είναι η «Αθηνά Νο 2», με τη μείωση πανεπιστημιακών τμημάτων και ενσωμάτωση τεχνολογικών ιδρυμάτων σε ομοειδή ΑΕΙ. Κάτι τέτοιο άλλωστε έχει προτείνει ανοικτά και το σχετικό πόρισμα για την Παιδεία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (μία από τις πολλές επιτροπές που είχαν κάτι να προτείνουν εφέτος για την Παιδεία...).

Τροπολογία
Ακήρυχτος πόλεμος στα ιδιωτικά σχολεία
Μετά την επίθεση του πρώην υπουργού Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά στην αριστεία στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχει βρεθεί η ιδιωτική εκπαίδευση.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, είναι εκτός του «φυσικού» τους χώρου, ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για τα ιδιωτικά σχολεία.

Είναι η τρίτη φορά που υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί να περάσει τις ρυθμίσεις αυτές: τον Μάιο του 2015 και τον Μάρτιο του 2016 απεσύρθησαν μετά την κατακραυγή βουλευτών και κοινωνικών φορέων.

Ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι ένα καζάνι που βράζει για την τροπολογία, με την οποία αυστηροποιείται η διαδικασία απολύσεων εκπαιδευτικών, ενώ γίνονται δεκτές υπό όρους οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες («φροντιστήρια»).

«Η νέα ρύθμιση μονιμοποιεί ουσιαστικά τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στα σχολεία» ανέφερε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων.

«Η διοίκηση του κάθε σχολείου στο εξής δεν θα μπορεί να διαφυλάξει την ποιότητα της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχει στους μαθητές, καθώς δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν αυτός αποδίδει ή όχι, αν προσεγγίζει τους μαθητές ή όχι, αν έχει διάθεση προσφοράς ή όχι» επισημαίνεται από τον Σύνδεσμο, ο οποίος επιτίθεται στον κ. Φίλη «που είχε το θράσος να αποκαλέσει από τηλεοράσεως "πειρατικά" τα ιδιωτικά σχολεία».

Για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στον χώρο μίλησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) η οποία μαζί με τη ΓΣΕΕ χαιρέτισε την εφαορμογή σε κλάδο του ιδιωτικού τομέα του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος πρόσφατα επικυρώθηκε από τη Βουλή.

Στην επίθεση πέρασε και ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρώην πρύτανης κ. Θεόδωρος Φορτσάκης επισημαίνοντας ότι «μετά τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας προχωρά και στη διάλυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ο σκοπός τους είναι ένας και άσχετος με την εκπαίδευση: Η ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου κομματικού ακροατηρίου, που απεχθάνεται την ιδιωτική πρωτοβουλία, την αξιοκρατία και την αξιολόγηση».

Πηγή:tovima.gr

Μεγάλη επιτυχία του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης σε διεθνή διαγωνισμό τεχνολογίας αυτοκινήτου

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η συμμετοχή του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς τεχνολογίας αυτοκινήτου σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης είναι το μοναδικό δημόσιο ελληνικό σχολείο που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό “4x4 Land Rover in schools” που έγινε στο Birmingham της Αγγλίας, 4-6 Ιουλίου 2016, κατακτώντας την 15η θέση.

Η ομάδα μαθητών NewGen Motors του Λυκείου Φιλοθέης μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φόρμουλας “F1 in schools”, προκρίθηκε να συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό “4x4 Land Rover in schools” , παρουσιάζοντας το δικό της αμαξίδιο.
Παρά το λιγοστό χρόνο προετοιμασίας και το χαμηλό budget που διέθετε, κατάφερε να κερδίσει αξιόλογη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανάμεσα σε 21 ομάδες (πρώτη θέση κατέλαβε η Αυστραλία με ομάδα 13 ατόμων και οικονομικό προϋπολογισμό 70.000 ευρώ). Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναγωνιστούν και να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στις Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και Μαθηματικά.

Τα παιδιά που εκπροσώπησαν την ομάδα NewGen Motors στην Αγγλία είναι οι: Χρήστος Γκάγκας, Νικόλας Οικονόμου και Κώστας Αθανασίου. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι οι: Κωστής Καγιούλης, Γιάννης Ιατρούδης και Αρτεμισία Ντούζου, με υπεύθυνο καθηγητή το Λυκειάρχη κ.Πέτρο Ματζάκο. Σημαντική η βοήθεια των καθηγητών: Γεώργιου Κόρακα (φυσικός) και Βάιου Μπασμπαλέρη (χημικός).

 Αγοράζοντας Σχολικά UNICEF βοηθάτε να πάνε σχολείο ακόμα περισσότερα παιδιά.

Με τη νέα σχολική συλλογή της η UNICEF υποδέχεται τους μαθητές με την έναρξη του Σχολικού έτους και προσκαλεί τους υποστηρικτές της, μικρούς και μεγάλους, να στηρίξουν το έργο της, αγοράζοντας σχολικά είδη και δώρα σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία που τα παιδιά έχουν τώρα την ανάγκη μας περισσότερο από ποτέ. Ιδιαίτερα τα πιο περιθωριοποιημένα και ευάλωτα παιδιά που στερούνται τη στέγη, το φαγητό, το νερό, το εμβόλιο, την κουνουπιέρα, το τετράδιο, το μολύβι. Οι φίλοι της UNICEF μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια υπέροχη συλλογή από χαρούμενα τετράδια 50φυλλα και σπιράλ δύο θεμάτων, που πληρούν όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης, επίσης σχολικά σακίδια και τρόλεϊ για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό με ανατομική πλάτη, τσαντάκια, κασετίνες, πορτοφολάκι και αλουμινένιο παγούρι. Τη συλλογή συμπληρώνουν μπλοκ ζωγραφικής, ντοσιέ με λάστιχο και κουμπί, σημειωματάριο, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβια, πλαστελίνες, μολυβοθήκες, και κάθε είδους γραφική ύλη. Μια πλήρης πολύχρωμη σειρά σχολικών ειδών που θα συντροφεύει τους μικρούς και μεγάλους φίλους της UNICEF στη νέα σχολική τους χρονιά. Η έκκληση της UNICEF για το 2016 έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη πριν από τρία χρόνια. Οι δύο βασικές αιτίες, οι συγκρούσεις και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, εξαναγκάζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό παιδιών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τα εκθέτουν, σε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, βία, ασθένειες, κακοποίηση, καθώς και σε διακινδύνευση της εκπαίδευσής τους.

Περίπου το 1 στα 9 παιδιά σε όλο τον κόσμο σήμερα ζει σε ζώνες συγκρούσεων.

Το 2015, τα παιδιά που ζούσαν σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από αιτίες που ως επί το πλείστον προλαμβάνονται, πριν φτάσουν στην ηλικία των πέντε ετών, από εκείνα στις άλλες χώρες. Ο αριθμός των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους συνεχίζει να αυξάνεται, με μόνο την Ευρώπη να δέχεται πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες. Η παγκόσμια προσφυγική κρίση είναι και κρίση για την προστασία των παιδιών που έχουν πάρει τους δρόμους και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πέσουν θύματα κακοποίησης, εκμετάλλευσης και trafficking. Οι στόχοι της UNICEF για τα παιδιά είναι: πρόσβαση στην εκπαίδευση, θεραπεία κατά του υποσιτισμού, πρόσβαση σε καθαρό ασφαλές νερό, ψυχολογική υποστήριξη, εμβολιασμός, πληροφόρηση και εξέταση για τον ιό του HIV-AIDS κ.α. Στην Ελλάδα μεταξύ άλλων προωθούμε τα δικαιώματα των παιδιών στα σχολεία, εκπαιδεύουμε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και στηρίζουμε με σχολικό υλικό μαθητές φτωχών οικογενειών. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την υποστήριξη των πολιτών αφού η UNICEF στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντικές συνεισφορές γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η προτίμηση των σχολικών ειδών της UNICEF. Τα σχολικά είδη UNICEF μπορούν οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες, γονείς, μαθητές, και εκπαιδευτικοί να τα βρουν στα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ UNICEF:

  • ΑΘΗΝΑ: Ξενίας 3, Πλ. Μαβίλη τηλ.: 210 77 99 056
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δέλλιου 2, Πλ. Συντριβανίου τηλ.: 2310 286 916
  • ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ UNICEF: (καλέστε στο 210 72 55 555)
  • Αθήνα, Πλ. Κοραή ( Κοραή & Σταδίου) (26 Αυγούστου έως 23 Σεπτεμβρίου)
  • The Mall Athens, Μαρούσι (25 Αυγούστου έως 23 Σεπτεμβρίου)
  • Golden Hall, Μαρούσι (26 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου)
  • ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΣΧΟΛΙΚΟ BAZAAR (από 8 έως και 10 Σεπτεμβρίου)
  • ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - Ζάππειο (από 2 έως 18 Σεπτεμβρίου)

Τέλος, τα τετράδια της UNICEF διατίθενται και σε επιλεγμένα καταστήματα τραπεζών: του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς - Επίσης, στα ΕΛ.ΤΑ. Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες: • 801 500 12345 όλο το 24ωρο • fax: 210 72 52 555 • Στην ιστοσελίδα της UNICEF www.unicef.gr

Στις 12 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το υπουργείο Παιδείας για τη νέα χρονιά έχει δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στα σχολεία. Μερικές από αυτές είναι:

∙ μειώσεις ωρών διδασκαλίας

∙ μειώσεις εξεταζόμενων μαθημάτων

∙ περιγραφική αξιολόγηση μαθητών (πιλοτική εφαρμογή φέτος)

∙ ενιαίο τύπο δημοτικού σχολείου

∙ μελέτη των μικρών μαθητών στο σχολείο

Από το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζουν πως οι αλλαγές στοχεύουν στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και αύξηση του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά και αφορούν στον εξορθολογισμό της ύλης, ωστόσο υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις.

Διαβάστε ακόμη: Πώς Να Κάνετε Το Παιδί Να Μιλήσει Για Το Σχολείο

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που έρχονται είναι:


Οι αλλαγές στο Δημοτικό:

∙ Το ωράριο θα λήγει στις 13:15

∙ Το ωράριο του ολοήμερου θα ξεκινάει 13:15 και θα τελειώνει στις 16:00

∙ Θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από τις 07:00


Οι αλλαγές στα Γυμνάσια:

∙ Τα τρία τρίμηνα θα γίνουν δύο τετράμηνα

∙ Θα μειωθεί ο χρόνος των προαγωγικών εξετάσεων

∙ Θα μειωθούν τα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις

∙ Θα υπάρχει για όλα τα μαθήματα ένα ωριαίο διαγώνισμα το πρώτο τετράμηνο

∙ Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει ένα ωριαίο διαγώνισμα το δεύτερο τετράμηνο ή μια συνθετική εργασία

∙ Στο δεύτερο εξάμηνο οι καθηγητές όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί διαγωνίσματος να προτείνουν συνθετική εργασία η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία.


Οι αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς:

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς έρχονται αλλαγές στον τρόπο που θα κληθούν να διαχειριστούν την ύλη των μαθημάτων.
Μάλιστα ετοιμάζονται σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ύλης, διάφορα εναλλακτικά σενάρια διδασκαλίας, προτάσεις για δραστηριότητες μαθητών.

πηγή: neakriti.gr

Οι περισσότεροι γονείς, των οποίων τα παιδιά πάνε στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο, παραπονιούνται ότι κάθε φορά που αυτά επιστρέφουν από το σχολείο και τα ρωτούν πώς πέρασαν την ημέρα τους δεν παίρνουν την παραμικρή απάντηση.

Είναι λογικό όμως να θέλετε να μάθετε τα πάντα ως γονείς. Πρόκειται για το παιδάκι σας, το οποίο πέρνα τόσες ώρες μακριά σας, σε ένα νέο περιβάλλον που αποτελεί για εκείνο έναν νέο κύκλο ζωής μακριά από εσάς!

Μήπως το πρόβλημα έγκειται στον τρόπο που ρωτάτε;

Η μητέρα και blogger Liz Evans, η οποία απηύδησε από την «μουγκαμάρα» και των τριών παιδιών της, έκατσε και ετοίμασε μία λίστα των 25 πιο ελκυστικών ερωτήσεων, με τις οποίες θα καταφέρετε να αποσπάσετε κάπως πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις από τα παιδιά προκειμένου να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο του σχολείου!

1. Ποιο ήταν το καλύτερο πράγμα που έγινε στο σχολείο σήμερα; (Ποιο ήταν το χειρότερο πράγμα που έγινε στο σχολείο σήμερα;)

2. Πες μου κάτι που σε έκανε να γελάσεις σήμερα.

3. Αν μπορούσες να διαλέξεις, με ποιον συμμαθητή σου θα ήθελες να κάθεσαι στο ίδιο θρανίο; (Με ποιον ΔΕΝ θα ήθελες να κάθεσαι μαζί στο θρανίο; Γιατί;)

4. Ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του σχολείου;

5. Πες μου μία περίεργη λέξη που άκουσες σήμερα; (Ή κάτι περίεργο που είπε κάποιος.)

6. Αν τηλεφωνούσα στην δασκάλα σου απόψε, τι θα μου έλεγε για εσένα;

7. Βοήθησες κάποιον να κάνει κάτι σήμερα;

8. Σε βοήθησε κάποιος να κάνεις κάτι σήμερα;

9. Πες μου κάτι που έμαθες σήμερα.

10. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας σήμερα;

11. Πότε βαρέθηκες σήμερα;

12. Αν ερχόντουσαν εξωγήινοι στην τάξη σήμερα για να απαγάγουν κάποιον, ποιος θα ήθελες να είναι αυτός;

13. Με ποιον θα ήθελες να παίξεις στο διάλειμμα, που δεν έχεις ξαναπαίξει μαζί του;

14. Πες μου κάτι καλό που έγινε σήμερα!

15. Ποια λέξη είπε περισσότερες φορές η δασκάλα σου σήμερα;

16. Τι νομίζεις ότι θα έπρεπε να κάνεις / να μαθαίνεις περισσότερο στο σχολείο;

17. Τι νομίζεις ότι θα έπρεπε να κάνεις / να μαθαίνεις λιγότερο στο σχολείο;

18. Με ποιον συμμαθητή σου πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είσαι περισσότερο ευγενικός;

19. Σε ποιο μέρος του σχολείου παίζεις περισσότερο στο διάλειμμα;

20. Ποιος είναι ο πιο αστείος συμμαθητής σου; Γιατί είναι τόσο αστείος;

21. Τι έφαγες σήμερα στο σχολείο; Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που έφαγες;

22. Αν ήσουν εσύ η δασκάλα / ο δάσκαλος της τάξης, τι θα έκανες;

23. Υπάρχει κάποιος στην τάξη σου που πρέπει να μπει τιμωρία;

24. Με ποιον θα άλλαζες θέση στην τάξη αν μπορούσες; Γιατί;

25. Πες μου τρεις διαφορετικές φορές που χρησιμοποίησες το μολύβι σήμερα στο σχολείο;

Η Evans σημειώνει στο τέλος της λίστας της ότι τις πιο ωραίες απαντήσεις της έχει πάρει από τις ερωτήσεις 12, 15 και 21. Ειδικά η ερώτηση με τους «εξωγήινους» είναι ιδιαίτερα έξυπνη γιατί καλεί τα παιδιά να πουν, με μη απειλητικό τρόπο, ποιον δεν συμπαθούν στο σχολείο και έτσι να ξεκινήσει μια συζήτηση που μπορεί να αποκαλύψει πράγματα που δεν γνωρίζατε.

Θα δείτε πως όσο μεγαλώνουν τα παιδιά θα σας είναι όλο και πιο δύσκολο να διατηρείτε την επαφή μαζί τους και να μαθαίνετε πράγματα για την ζωή τους εκτός σπιτιού. Αξίζει, όμως, τον κόπο και οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούν μια καλή αρχή.

Κείμενο: Έλενα Μπούλια

Πηγή

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ INSTAGRAM

PARENTBOOK.GR

Μια μοντέρνα οικογένεια βάφει τα στερεότυπα με το χρώμα που της ταιριάζει. 

Το parentbook.gr είναι μια ιστοσελίδα για όλες τις οικογένειες. Εκείνες που έχουν παιδί, εκείνες που βιώνουν εγκυμοσύνη, δεν έχουν παντρευτεί, εκείνες που δεν θα παντρευτούν ποτέ. Γονείς, singles, κατοικίδια, όλοι μια παρέα εδώ, επιλέγουμε το χρώμα που μας ταιριάζει…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. More details…